Conducere

Activitatea centrului este coordonată de un Colegiu Director format din
dr. Anca Untu-Dumitrescu, prof. dr. Doru Tompea şi conf. dr. Sorin Bocancea.

 Preşedinte  Dr. Anca Untu-Dumitrescu
 Director general  Prof. dr. Cristian Bocancea
 Director executiv  Conf. dr. Daniel Şandru
Realizare si administrare