Conferințe

Reformele justiţiei şi implicaţiile lor
în Centrul şi Estul Europei


Iaşi, 25 - 26 octombrie 2012

www.conference.reformcenter.ro

     Centrul de Analiză a Reformelor în Justiţie, Politică şi Societate (CARJPS) din Iaşi, România, în colaborare cu Centre d'étude de la vie politique (CEVIPOL) de la Université Libre de Bruxelles, Belgia organizează o conferinţă internaţională intitulată Reformele justiţiei şi implicaţiile lor în Centrul şi Estul Europei (25 - 26 octombrie 2012).

     După căderea regimurilor comuniste şi în contextul aderării la Uniunea Europeană, fostele ţări comuniste au iniţiat un amplu proces de reformare a justiţiei. Independenţa sistemului judiciar şi îmbunătăţirea funcţionării instituţiilor juridice sunt indispensabile instituirii şi dezvoltării unui spaţiu european al libertăţii, securităţii şi dreptăţii. Buna funcţionare a sistemului judiciar depinde de corectitudinea, integritatea şi nivelul de competenţă demonstrate în actul de Justiţie, dar şi de resurse financiare corespunzătoare şi pregătire profesională adecvată.
     Comisia Europeană continuă să evalueze şi să monitorizeze punerea în aplicare a acestor reforme în România şi Bulgaria. Independenţa sistemului judiciar, responsabilitatea, corectitudinea şi profesionalismul puterii judecătoreşti reprezintă standardele principale care ghidează acţiunile Uniunii Europene în acest demers. De exemplu, pe 17 ianuarie 2012, Comisia Europeană a lansat o sancţiune vizând Ungaria; acţiunea se referă la o serie de măsuri adoptate de către guvernul condus de Viktor Orban privind vârsta de pensionare a judecătorilor şi independenţa justiţiei.
     Reformele realizate în statele membre ale UE sunt un subiect important atât pentru politicieni, cât şi pentru cetăţenii şi comunitatea academică. Deşi, timp de decenii, tema a reprezentat un obiect privilegiat de studiu pentru specialiştii din domeniul justiţiei, în ultima vreme aceste reforme au devenit obiect de studiu al unor cercetări transnaţionale şi multidisciplinare. Politologii, specialiştii în drept, sociologii, experţii în studii europene şi antropologii au studiat transformările recente din instituţiile justiţiei şi efectele lor la nivel naţional, precum şi noile realităţi politice şi sociale, modificările intervenite în democraţiile europene, noile relaţii de putere şi strategii de funcţionare, care impun schimbări instituţionale pe termen lung. Reformele din justiţie au devenit noi domenii în care pot fi dezvoltate principii şi valori democratice.
     Organizatorii propun ca această Conferinţă Internaţională să reprezinte un bun prilej pentru a pune în contact specialişti din acest domeniu, lansând o amplă dezbatere realizată cu participarea magistraţilor, a factorilor de decizie politică şi a profesioniştilor din justiţie privitoare la obiectivele şi la impactul reformelor recent puse în aplicare în noile state membre UE şi în ţările candidate. Întrebările principale abordate de către organizatori sunt următoarele:

     Care sunt (în regiune) rezultatele actuale ale reformelor din justiţie?
     Ce dificultăţi şi obstacole se întâlnesc la punerea în aplicare a acestor reforme?
     Cum şi în ce privinţe reformele s-au inspirat din cele aflate în curs de afirmare în alte ţări europene?
     Care este situaţia reformelor din justiţie începute în România, în comparaţie cu cele din alte ţări din regiune?
     Independenţa, responsabilitatea, corectitudinea şi profesionalismul puterii judecătoreşti - standarde care au ghidat acţiunile în Uniunea Europeană în domeniu - sunt principalele subiecte ale conferinţei.

Realizare si administrare