Despre CARJPS

Centrul de Analiză a Reformelor în Justiţie, Politică şi Societate a fost înfiinţat prin voinţa asociaţilor săi - Institutul European Iaşi şi Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi - şi a fost legalizat prin Hotărârea Judecătoriei Iaşi nr. 16871/245/211 din 15 iulie 2011.

Scop
Asociaţia "Centrul de Analiză a Reformelor în Justiţie, Politică şi Societate" are ca scop cercetarea ştiinţifică, în sensul analizei şi evaluării modului de funcţionare a diferitelor instituţii şi organizaţii din domeniile juridic, politic şi social din spaţiul românesc şi european. El îşi propune să sprijine buna administrare a justiţiei şi dezvoltarea studiilor juridice în România dintr-o perspectivă comparativă, să susţină participarea specialiştilor români la dezbaterea europeană privitoare la transformarea sistemelor judiciare şi la studiul impactului acestora asupra regimurilor politice şi a societăţii, să contribuie la formarea de specialişti în domeniile juridic, politic şi social prin programe universitare şi postuniversitare. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, Asociaţia va colabora cu universitari, cercetători şi practicieni.

Obiective
Obiectivele majore ale centrului sunt:
- analiza şi evaluarea, prin rapoarte periodice, a instituţiilor şi organizaţiilor de profil juridic din spaţiul românesc şi al Uniunii Europene;
- analiza şi evaluarea, prin rapoarte periodice, a instituţiilor şi organizaţiilor de profil politic din spaţiul românesc şi al Uniunii Europene;
- analiza şi evaluarea, prin rapoarte periodice, a instituţiilor şi organizaţiilor de profil social din spaţiul românesc şi al Uniunii Europene;
- asigurarea diseminării rezultatelor cercetării, realizată sub formă de analize şi evaluări periodice, prin mijloace tipărite, audio, video şi on-line;
- iniţierea, organizarea şi susţinerea de dezbateri publice (sub forma audienţelor publice, a conferinţelor, meselor rotunde, simpozioanelor şi work-shop-urilor) pe teme ce vizează evaluarea organizaţiilor şi instituţiilor din domeniile juridic, politic şi social, din spaţiul românesc şi al Uniunii Europene, precum şi necesitatea reformării acestora;
- cooperarea cu instituţii de învăţământ superior, din ţară şi străinătate, pentru realizarea cercetării ştiinţifice în scopul analizelor şi evaluărilor periodice relative la funcţionarea organizaţiilor şi instituţiilor din domeniile juridic, politic şi social din spaţiul românesc şi al Uniunii Europene;
- accesare de fonduri pentru instituţii publice şi private în vederea dezvoltării organizaţionale;
- oferire de servicii calitative şi promovarea modelelor de bună practică în domeniile juridic, politic şi social;
- promovarea şi susţinerea proiectelor şi a legislaţiei privind reformele în domeniilor juridic, politic şi social;
- organizarea şi realizarea unor programe de formare, universitară, postuniversitară sau continuă în domeniile juridic, politic şi social, în colaborare cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate şi/sau institute de cercetare;
- organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii pe diverse teme conforme obiectivului propus;
- iniţierea şi dezvoltarea contactelor directe între organizaţii similare ca scop din ţară şi străinătate;
- participarea în consorţii sau reţele interregionale, şi/sau internaţionale, ce au ca scop consolidarea parteneriatului în formarea profesională, schimb de experienţă şi specializarea în domeniile vizate;
- schimburi de experienţă pe diferite teme, în realizarea scopului Centrului;
- susţinerea logistică şi materială a specialiştilor implicaţi în programe aferente scopului propus.
În realizarea obiectivelor propuse, Asociaţia va putea apela la serviciile unor specialişti în diferite domenii (juridic, politic, social, economic etc.).

Departamente:
departamentul de Analiză Juridică;
departamentul de Analiză Socio-Politică.

Realizare si administrare