Publicații

Local Reforms In Transition Democracies

IANCU, Diana-Camelia (editor)

Institutul European, Iasi, 2012


Foreword by Diana - Camelia Iancu

Local Reforms in Transition Democracies analyses local public reforms in Central and Eastern Europe, Russia and Ukraine. Practitioners and researchers (economists, lawyers, geographers and political scientists) investigate the transition to democracy and the reform efforts for good governance that Czech Republic, Hungary, Russia, Slovakia and Slovenia undertook in the recent decades. With a broad theoretical framework, this volume gives a pertinent account of good practices and failures in local and regional reforms. For Romania, this book is one of the first comprehensive researches focused on sub-national reforms of states of Central and Eastern Europe.

Lucrarea Local reforms in transition democracies propune o analiză pertinentă a reformelor administraţiei publice locale în Europa Centrală şi de Est, Rusia şi Ucraina. Practicieni şi cercetători (economişti, jurişti, geografi, politologi) investighează tranziţia spre democraţie şi eforturile de reformă întru buna guvernanţă din Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Rusia şi Ungaria. Pe lângă corpul teoretic extrem de variat, volumul conţine exemple de bună practică şi analize ale eşecurilor intervenţiilor publice la nivel local şi regional. Pentru piaţa românească de profil, lucrarea Local reforms in transition democracies este prima de această anvergură dedicată reformelor subnaţionale şi singura care reuneşte atât de multe state din Europa Centrală şi de Est.

From Table of Contents:
• Local Public Reforms in Central and Eastern Europe: Agendas for the Future
• Policy Analysis: Methods of Policy Analysis and Their Importance on Local Government Level
• Corruption and the Necessity of Openness and Transparency Within Local Public Policy Making
• “Semi Towns” and Micro Villages. Reconsideration of the Relationship between Cities and the Country Side
• Public Administration and Local Government Reform in Slovakia - An Unfinished Step Forward
• Two Decades of Decentralization Failures in Slovenia
• Reforms of Local Self-Government in Russia (2003-2008) and France (2010): Impact on Local Democracy
• Territorial Fragmentation as an Obstacle to Territorial Consolidation Reform – the Case of Slovakia
• Introducing Multi-Level Governance to the Czech Republic
• International Dimension of Local Policy-Making: Advantages, Limits and Challenges of Cross-Border Cooperation
• Developments of Regional Settlements. The Case of the Transcarpathian Region
• Outlines of the Future of ICT in Public Administration
• Creative Economy and its Impact on Local and Regional Development

Contributors:
Csachová, Stela; Jacko, Tomáš; Klimovskę, Daniel; Kozáková, Viera; Matatkova, Katerina; Murányi, Péter; Pinterič, Uroš; Prijon, LeaSharapova, Olga; Sičáková-Beblavá, Emilia; Staroňová, Katarína; Štefčeková, Lenka; Stejskal, Jan; Tovt-Brenzovych, Kateryna; Tózsa, István; Voloshyna, Yulianna.

 Justice, politics, and society
 240 pages, (155x235) mm
 ISBN: 978­973­611­935­4
 Price 39 lei

Comenzi pe: www.euroinst.ro

Realizare si administrare